Nr 48/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 48/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2013 roku

 

w sprawie określenia standardów kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U.2011.225.1351), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169) oraz w związku z Uchwałą Nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.  Określa się standardy kształcenia dla stacjonarnych studiów doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

2.  Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia i obowiązują dla studiów, których cykl kształcenia rozpoczyna się od 1 października 2013/2014.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.05.2013
Data publikacji:
10.06.2013 10:54
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:29
Liczba wyświetleń:
2414
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz48standardystuddokto2013.doc29 KB
Załącznik 135 KB
Załącznik 279.5 KB
Załącznik 332 KB
Załącznik 473.5 KB