Wersje strony Nr 228 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Panu Bogdanowi Klichowi

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.