Wersje strony Nr 227 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Marszałek Sejmu RP Pani Ewie Kopacz

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.