Nr 29/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli i nadzoru procesu przekazania dokumentacji dotyczącej projektu pt. ,,Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb’’

drukuj ten dokument

Decyzja Nr  29/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 maja 2013 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli i nadzoru procesu przekazania dokumentacji dotyczącej projektu pt. ,,Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb’’

 

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

 1.     W celu weryfikacji prawidłowości postępowania przy przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacji oraz majątku w ramach realizowanego projektu, pt. ,,Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb’’ powołuje się Zespół w składzie:

1)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI - Przewodniczący

2)     prof. dr hab. inż. Mirosław KRZEMIENIEWSKI

3)     mgr Dorota LUBIENIECKA

4)     Marzena MIEDZIEJEWSKA

5)     Wiesława SZEŁEMEJ

6)     mgr inż. Katarzyna CZARNIAKOWSKA

7)     mgr Jadwiga WAJSZCZYK-NIEMIEC – w charakterze obserwatora.

2.     Dokumentacja o której mowa w ust.1 zostanie przekazana przez  prof. dr hab. Dariusza Kucharczyka -byłego kierownika projektu pt:,, Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb’’  dr. Mariuszowi Teodorowiczowi - kierownikowi projektu  od dnia 14.05.2013 r.

3.     Zespół przeprowadzi kontrolę zgodności przekazywanej dokumentacji i mienia oraz będzie sprawował nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania zdawczo-odbiorczego.

4.     Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 3 Przewodniczący Zespołu przedstawi Rektorowi sprawozdanie.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.05.2013
Data publikacji:
27.05.2013 06:44
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:02
Liczba wyświetleń:
3043
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy29powzespkontroliAkwakultura12062013.doc42 KB