Nr 27/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 27/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

Na podstawie art. 66 ust. 2, art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 90 ust. 1a Statutu Uniwersytetu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku powołuje się Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1)  dr Bogumił Pahl             - Przewodniczący,

2)  dr inż. Jacek Lamparski  - Członek,

3)  mgr Irena Szczęk          - Sekretarz.

 

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, w tym podpisywanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia.

 

§ 3

Powołuje się Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny w składzie:

1)  mgr Katarzyna Bujnowska

2)  mgr Sylwia Gawrycka

 

§ 4

Zadaniem Zespołu jest przyjmowanie, kompletowanie i sprawdzenie dokumentów, wydziałowych danych bazowych zawartych w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, informowanie kandydatów o sprawach związanych z procesem rekrutacji, przeprowadzenie procedury kwalifikacji kandydatów, sporządzanie list kandydatów, drukowanie i wysyłka korespondencji do kandydatów.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 09:43
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:05
Liczba wyświetleń:
2411
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec27KomisjaRekrutELK.doc30 KB