Nr 26/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 26/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym    Ochrona Środowiska

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu programu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego ochrona środowiska, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 31/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Stypendialną na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska na lata akademickie 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 w składzie:

1)  dr inż. Kazimierz Warmiński         – koordynator zadania,

2)  dr inż. Barbara Kalisz                  – specjalista ds. stypendialnych,

3)  Dominika Reszka                         – przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

4)  Adrianna Sontowska                    – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 09:41
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:06
Liczba wyświetleń:
2227
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec26powoKomStypendkieruzamochrona.docx14.22 KB