Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 45/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 maja 2013 roku

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach projektów europejskich

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Zespół do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach projektów europejskich w składzie:

1)     Eliza Popławska-Jodko - Przewodnicząca,

2)     Agnieszka Idzikowska,

3)     Małgorzata Klimowska,

4)     Marzena Koziorowska,

5)     Maria Skowasz,

6)     Jadwiga Wajszczyk-Niemiec,

7)     Beata Wolak.

 

§ 2

Zadaniem Zespołu wymienionego w § 1 jest:

1)     sprawdzenie zawartych w Uczelni umów pod kątem ich zgodności z zasadami obowiązującymi w realizowanych projektach,

2)     w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - przedstawienie propozycji rozwiązań.

 

§ 3

Rozwiązanie Zespołu nastąpi z chwilą złożenia przez jego Przewodniczącą sprawozdania Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju oraz przyjęcia tego sprawozdania.

 

§ 4

Nadzór nad pracą Zespołu powierzam Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.

 

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 39/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów zawartych w ramach projektów europejskich.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 07:24
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:33
Liczba wyświetleń:
2395
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz45Zespweryumówprojeurop.doc32.5 KB