Nr 44/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 44/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 maja 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z Uchwałą Nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Nauk Medycznych:

1)   tworzy się:

a)     Katedrę Kardiologii i Kardiochirurgii,

b)     Katedrę Medycyny Sądowej,

c)     Katedrę Psychiatrii,

d)     Klinikę Psychiatrii;

2)   zmienia się nazwę:

a)     Katedry Ginekologii i Położnictwa na Katedrę Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa,

b)     Kliniki Ginekologii i Położnictwa na Klinikę Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 07:20
Data aktualizacji:
11.10.2013 08:34
Liczba wyświetleń:
2740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz44zmorgWNM.doc37 KB