Nr 42/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 42/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie  Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych  ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry  dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 07:10
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:11
Liczba wyświetleń:
2120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz42Regulaminstazyzagranicznych.doc51.5 KB
Regulamin staży zagranicznych113 KB
Formularz zgłoszeniowy75.5 KB
Zaproszenie45.5 KB
Dziennik stażowy53.5 KB
Ankieta40 KB
Opinia kierownika jednostki51 KB
Umowa o staż 60.5 KB