Nr 40/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 40/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia  22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”

 

Na podstawie art. 66 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz.U. 2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U.2011.201.1188), zarządzam co następuje:

 

§ 1

1.     W Zarządzeniu Nr 36 Rektora UWM w Olsztynie z dnia  22 maja 2012 roku w sprawie określenia wzorów druku „Semestralna karta osiągnięć studenta” zmienia się  załącznik nr 1 - wzór druku „Semestralna karta osiągnięć studenta”.

2.     Nowy wzór druku „Semestralna karta osiągnięć studenta” stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.05.2013
Data publikacji:
24.05.2013 06:49
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:13
Liczba wyświetleń:
2608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wzór druku semestralnej karty19.28 KB