Wersje strony Nr 39/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów zawartych w ramach projektów europejskich

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.