Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 24/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 maja 2013 roku

 

w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), stosownie do § 3 ust. 3 Regulaminu studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 914 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zm., stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2013/2014, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza się ustalone przez dziekana wydziału inne terminy sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2013 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 24/2013

z dnia 13 maja 2013 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2013/2014

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

 

1.10.2013 r.

semestr

zimowy

zajęcia dydaktyczne

2.10.2013 r. – 22.12.2013 r.

wakacje zimowe

23.12.2013 r. – 6.01.2014 r.

zajęcia dydaktyczne

7.01.2014 r.- 27.01.2014 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

28.01.2014 r.- 9.02.2014 r.

sesja egzaminacyjna

zimowa-poprawkowa

10.02.2014 r.- 16.02.2014 r.

semestr

letni

zajęcia dydaktyczne

17.02.2014 r.- 17.04.2014 r.

wakacje wiosenne

18.04.2014 r.- 22.04.2014 r.

zajęcia dydaktyczne

23.04.2014 r.- 8.06.2014 r./*

sesja egzaminacyjna letnia

9.06.2014 r.- 22.06.2014 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2014 r.- 14.09.2014 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

1.09.2014 r.- 14.09.2014 r.

 

/*  w tym: 2.05.2014 r. (piątek) – dzień rektorski

oraz 4.06.2014 r. (środa) – zajęcia z piątku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Zagranicznych
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.05.2013
Data publikacji:
20.05.2013 07:04
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:10
Liczba wyświetleń:
8884
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy24Ramowaorgrakadem2014.docx14.29 KB