Nr 23/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 23/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 maja 2013 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie              z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się co następuje:

 

§ 1

Do przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014 powołuje się Uczelniany Zespół Rekrutacyjny w składzie:

 

1.     mgr Agnieszka Zdanowska - Kierownik Zespołu,

Członkowie Zespołu:

2.     lic. Marcin Banasiak,

3.     mgr inż. Jarosław Budny,

4.     dr Stanisław Drozda,

5.     dr Robert Dziembowski,

6.     mgr Katarzyna Erdman,

7.     dr Grzegorz Fiedorowicz,

8.     Dariusz Florysiak,

9.     dr Tomasz Gajownik,

10.  mgr Barbara Golonka,

11.  mgr Paweł Goławski,

12.  mgr inż. Monika Górecka,

13.  mgr Beata Gwiazda,

14.  mgr inż. Joanna Janiuk,

15.  inż. Grzegorz Klimczuk,

16.  mgr Adrian Kornet,

17.  mgr Izabela Lewandowska,

18.  dr inż. Przemysław Makowski,

19.  dr hab. Mirosław Michalski,

20.  lic. Edyta Mituniewicz,

21.  mgr Anna Niedziela,

22.  dr Tomasz Nowakowski,

23.  dr inż. Tomasz Olkowski,

24.  Łukasz Olszewski,

25.  dr inż. Katarzyna Pawlewicz,

26.  mgr inż. Krzysztof Pawliczuk,

27.  inż. Monika Pliszka,

28.  mgr inż. Jarosław Przerwa,

29.  lic. Tomasz Pszczółkowski,

30.  lic. Irena Rzatkiewicz,

31.  dr inż. Marcin Sidoruk,

32.  mgr Jerzy Socki,

33.  mgr Małgorzata Stankiewicz,

34.  dr Joanna Stopińska,

35.  mgr Dawid Szczepański,

36.  dr inż. Mariusz Szmyt,

37.  dr inż. Agnieszka Trystuła,

38.  dr Zbigniew Urbalewicz,

39.  mgr Ewa Wankiewicz,

40.  dr Marcin Warmiński,

41.  mgr inż. Marta Wasiak.

 

§ 2

1.  Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1)   weryfikacja i przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie             na wszystkie kierunki i formy studiów,

2)   udzielanie informacji o zasadach, terminach i warunkach rekrutacji na studia,

3)   przyjmowanie potwierdzeń od kandydatów zakwalifikowanych na studia,

4)   obsługa Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów na poziomie ogólnouczelnianym,  w tym wprowadzanie wyników maturalnych i wyników studiów dla kandydatów na studia II stopnia,

5)   obsługa infolinii telefonicznej i internetowej dotyczącej rekrutacji.

2.  Zakresem działania Zespołu objęte są także inne prace związane z koordynacją i przebiegiem rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2013/2014.

 

§ 3

1.  Prace zespołu będą wykonywane w termiach określonych w Zarządzeniu Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 stycznia 2013 roku tj., od 04.06.2013 r. do 27.09.2013 r.

2.  Za wykonane prace każdemu pracownikowi zespołu przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2800 zł (brutto).

3.  Nauczycielom akademickim należność za powierzone prace wypłacane jest w formie dodatkowego wynagrodzenia.

4.  Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, wynagrodzenie za powierzone prace wypłacane jest na podstawie zawartej umowy-zlecenia, z zastrzeżeniem, że prace te nie należą do podstawowych obowiązków pracownika i są wykonywane poza obowiązującym pracownika wymiarem czasu pracy.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.05.2013
Data publikacji:
20.05.2013 06:59
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:11
Liczba wyświetleń:
2687
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy23ZespRekrut2013.doc51 KB