Nr 31/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 31/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 kwietnia  2013 roku

 

 w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku  Zamawianego Ochrona Środowiska

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz umowy nr UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-00 pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi projektu dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM oraz Dziekanom wydziałów, na których realizowany jest projekt.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.04.2013
Data publikacji:
10.05.2013 09:03
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:21
Liczba wyświetleń:
1992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz31regulstypendkierunekzamochronasrodowiska.doc85 KB
załącznik do zarządzenia 3199.5 KB