Nr 37/2013 z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 37/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 maja 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 908 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r. (z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 909 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 r. (z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2013 roku w § 4, w tabeli wiersz 3. otrzymuje brzmienie:

„3. Egzaminy wstępne (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą) - 15.06.2013 r.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.05.2013
Data publikacji:
09.05.2013 11:19
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:16
Liczba wyświetleń:
3080
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzAdzenieNr37zmianaZarzAdzenia7.doc33.5 KB