Nr 33/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 33/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zasad postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz możliwością wystąpienia na terenie obiektów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie różnego rodzaju zagrożeń wprowadzam „Instrukcję postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję Dziekanów wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz użytkowników obiektów do zapoznania z niniejszym Zarządzeniem i „Instrukcją postępowania w przypadku zagrożenia na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2013
Data publikacji:
09.05.2013 09:59
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:22
Liczba wyświetleń:
2138
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz33zasadypostep wzagroUWM.doc39.5 KB
Załącznik do Zarządzenia 33 Instrukukja postępowania w przypadku zagrożenia na UWM.doc131 KB