Nr 152 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn

 

 
UCHWAŁA Nr 152

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

 

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na zbycie na rzecz Gminy Olsztyn przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności gruntu położonego w obrębie 153 miasta Olsztyn, oznaczonego w ewidencji jako działka nr 40/8 o powierzchni 2525 m2 (wyrys z mapy ewidencyjnej w załączeniu) z przeznaczeniem na budowę drogi lokalnej.

 

§ 2

Cena zbycia gruntu, o którym mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 135 664 zł.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zbycia gruntu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard Górecki 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
14.09.2007 13:46
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:15
Liczba wyświetleń:
3173
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument