Wersje strony Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.