Nr 21/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  21/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z  art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) stanowi się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 3 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

1.    Administratorem danych osobowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Uczelnia.

2.    Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych Rektor powierza:

1)   prorektorom w zakresie pracowników w podległych im jednostkach,

2)   kanclerzowi w zakresie pracowników w podległych jemu jednostkach,

3)   dziekanom w zakresie pracowników, doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających realizowanych na wydziale.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2013
Data publikacji:
18.04.2013 10:55
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:47
Liczba wyświetleń:
2467
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz21zmZarz32006ochrondanosob.doc45 KB