Dział Zabezpieczenia Logistycznego

DZIAŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

ul. Słoneczna 52, 10 - 710 Olsztyn

fax 89 524 03 50

 

Kierownik
mgr inż. Kazimierz Kończyk
tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65
tel.kom. +48 602 805 051
 
Specjalista 
Elżbieta Sikora
tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65
tel. kom. +48 601 694 305
 
Specjalista
mgr Adam Ussowicz
tel. 89 523 34 04, 89 523 38 04;
tel. kom. +48 661 250 842
 
Starszy referent
mgr Jarosław Bućwiło
tel. 89  523 33 61, 89 524 02 29;
tel. kom. +48 728 330 300
 
Starszy referent
mgr inż. Marcin Dominiak
tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65
tel. kom. +48 728 330 000
 
Referent
Stanisław Kleczkowski
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
tel. kom. +48 784 031 112
 
Referent
mgr Jarosław Szempliński
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
tel. kom. +48 782 999 009

 

TRANSPORT

Zasady realizowania zamówień na przydział samochodu
Po uzgodnieniu terminu wyjazdu wypełniony druk ZAMÓWIENIA należy przesłać do
Działu Zabezpieczenia Logistycznego osobiście lub przez Rozdzielnię Korespondencji.

 DRUKI DO POBRANIA

 

DZIAŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

1)  zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materiały stosownie do zgłoszonego przez
    te jednostki zapotrzebowania,
2)  uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych
    Uniwersytetu,
3)   składa zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,
4)   prowadzi rozliczenia dostaw towarów i usług,
5)   uczestniczy w odbiorach ilościowo-jakościowych zakupionych towarów,
6)   prowadzi postępowania reklamacyjne,
7)  udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych możliwościach
    zaopatrzeniowych na rynku krajowym,
8)   sporządza protokoły przyjęcia środków trwałych do użytkowania (OT),
9)   prowadzi ewidencję aparatury,
10) prowadzi postępowanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,
11) prowadzi magazyn materiałów z odzysku zgodnie z odrębnymi przepisami,
12) organizuje i prowadzi działalność transportową na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych
     Uniwersytetu,
13) przeprowadza procedurę w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego
     oraz wyposażenia warsztatu naprawczego zgodnie z obowiązującymi zasadami,
14) realizuje obsługę transportową w ramach posiadanych środków transportu,
15) nadzoruje wykorzystanie środków transportu,
16) prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zużycia paliwa oraz kontroluje eksploatację pojazdów
     i sprzętu,
17) opracowuje cennik opłat za świadczone usługi transportowe,
18) fakturuje sprzedaż usług transportowych,
19) udziela informacji o możliwościach wynajmowania środków transportu poza Uniwersytetem,
20) prowadzi sprawy związane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprzętu
     specjalistycznego,
21) ubezpiecza środki transportu Uniwersytetu,
22) prowadzi postępowanie związane z wycofaniem z eksploatacji środków transportu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zabezpieczenia Logistycznego
Wytworzył:
mgr inż. Kazimierz Kończyk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2007
Data publikacji:
01.10.2007 13:07
Data aktualizacji:
14.11.2016 10:23
Liczba wyświetleń:
35491
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument