dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy

Strona została usunięta dnia: 10 kwiecień, 2013 - 07:17

Olsztyn, dnia 29 marca 2013 roku

 

L.dz. SeKPNA.120.247.2013

 

Dziekani Wydziałów

Kierownicy

Jednostek Organizacyjnych

 

Ustalam dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy, który należy odpracować w łącznym wymiarze 8 godzin lub proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w przypadku pracowników niepełnozatrudnionych. Odpracowanie godzin powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku.

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi powinni udokumentować odpracowanie powyższych dni. W tym celu przesyłam wzór karty odpracowywania. Odpracowanie może nastąpić poprzez pracę w sobotę lub niedzielę, lub w rozbiciu na godziny, w zależności od potrzeb danej jednostki. Nie ma potrzeby odpracowywania powyższych dni w przypadku udzielenia urlopu wypoczynkowego lub przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Karta odpracowywania (w załączeniu) powinna być prowadzona przez kierowników jednostek na bieżąco i przechowywana w miejscu podpisywania list obecności, a następnie przekazana w terminie do 30 czerwca br. do Biura ds. Kadr (pok. Nr 8 w Rektoracie).

W odniesieniu do nauczycieli akademickich nie prowadzi się karty odpracowywania, gdyż stosownie do art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czas pracy określony jest zakresem obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków ustala kierownik jednostki organizacyjnej.

Powyższe ustalenia nie dotyczą pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu i pracowników ochrony mienia.

 

P R O R E K T O R

do spraw Kadr

prof. dr hab.  Grzegorz Białuński

 

Karta odpracowywania (wzór)

................................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

.................................................................................

(jednostka organizacyjna)

 

Dzień do odpracowania

Liczba godzin

Termin odpracowania

Liczba godzin

Podpis pracownika

Podpis przełożonego

2 maja 2013 roku

     8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Rektor
Wytworzył:
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.03.2013
Data publikacji:
10.04.2013 07:17
Data aktualizacji:
10.04.2013 07:17
Liczba wyświetleń:
3997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument