Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej

Strona została usunięta dnia: 1 październik, 2007 - 12:43

 

 

Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 206 i 207, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-35-52, 523-36-47, 523-37-16, 523-35-00

http://www.uwm.edu.pl/bwr/


ul. Jana Licznerskiego 4B, pok. 8 i 11, 10-724 Olsztyn

tel. +48 89 523-38-00, 523-39-00, 523-49-00, 523-43-00

fax 523-43-00, 523-49-00; e-mail: bwr@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0400; kod finansowy: 9004

 

Kierownik

mgr inż. Wojciech Samulowski

tel. +48 89 523-38-00

 

Sekcja Organizacji Badań Naukowych

kod ewidencji korespondencji: 90-0401; kod finansowy: 9004

 

Specjalista

Teresa Sabina Chęcmanowska tel. +48 89 523-37-16

Samodzielny referent

mgr inż. Anna Smoczyńska tel. +48 89 523-35-52

Starszy referent

dr inż. Anna Zalecka tel. +48 89 523-36-47

 

Sekcja Organizacji Badań Naukowych:

1) uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,

2) przygotowuje do ministra właściwego ds. nauki wnioski dotyczące finansowania nauki,

3) opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a) bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe badań naukowych,

b) obsługuje administracyjnie realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególności udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporządzaniu kosztorysów, aneksów i porozumień,

c) ewidencjonuje umowy realizowane ze środków, o których mowa w przepisach regulujących sprawę kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz aktualizuje zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d) współpracuje z zamawiającymi badania naukowe,

4) organizuje specjalistyczne, stałe lub doraźne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5) przedkłada oferty wdrożeniowe dotyczące rozwiązań naukowo-technicznych wszystkim działom gospodarki,

6) bierze udział przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

Sekcja Projektów Współfinansowanych z Funduszy Zagranicznych

kod ewidencji korespondencji: 90-0402; kod finansowy: 9004

 

Specjalista

mgr Małgorzata Wasyluk tel. +48 89 523-49-00

Samodzielny referent

mgr Olga Ratkiewicz tel. +48 89 523-41-60

Referenci

mgr Magdalena Gryszka tel. +48 89 523-43-00

mgr Anna Kamińska tel. +48 89 523-39-00

 

Do zakresu działania Sekcji Projektów Współfinansowanych z Funduszy Zagranicznych należy:

1) opracowywanie i aktualizacja procedur dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2) inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3) prowadzenie monitoringu harmonogramów zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4) utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5) prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6) utrzymywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z samorządem Województwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie odpowiadającym zainteresowaniom i możliwościom Uniwersytetu, w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach sterujących, monitorujących, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7) przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,

8) udzielanie informacji oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9) prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we współpracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej
Wytworzył:
mgr inż. Wojciech Samulowski
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.09.2007
Data publikacji:
01.10.2007 12:43
Data aktualizacji:
01.10.2007 12:43
Liczba wyświetleń:
3837
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument