konkurs na Kierownika projektu „Przez praktykę do zawodu”

Strona została usunięta dnia: 23 sierpień, 2013 - 11:49

 

Kierownik projektu „Przez praktykę do zawodu” realizowanego w partnerstwie z Miastem Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza konkurs

na stanowisko kierownika metodycznego

 

Wymagania:

1.   wykształcenie wyższe

2.   minimum dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze edukacji

3.   bardzo dobra znajomość realiów szkół/przedszkoli

4.   doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika metodycznego i podobnych

5.   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych

6.   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe

7.   obywatelstwo polskie.

Zakres obowiązków:

1.   nadzór nad merytoryczną wartością projektu,

2.   opracowanie raportu opisującego przebieg oraz monitorowanie nowego jakościowo modelu praktyk,

3.   nadzór nad przygotowywanym modelem i programem praktyk pedagogicznych,

4.   rozliczanie za pomocą sprawozdań merytorycznych opiekunów praktyk ,

5.   analiza jakościowa praktyk,

6.   analiza wywiadów pogłębionych z opiekunami praktyk,

7.   nadzór nad poziomem warsztatów dla studentów,

8.   nadzór nad opiekunami praktyk z UWM,

9.   nadzór nad dokumentacją praktyk

10. przygotowanie nauczycieli i praktykantów do odbycia praktyk.

 

Warunki zatrudnienia:

 

·        Forma zatrudnienia – umowa o pracę

·        wymiar czasu pracy:  ¼ etatu

Wymagane dokumenty

1.   Curriculum Vitae

2.   List motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w Biurze Projektu „Przez praktykę do zawodu”,  ul. Romana Prawocheńskiego 13, pok. 103, 10-725 Olsztyn do dnia 25 marca 2013 (liczy się data wpływu).

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Koordynator projektu
Wytworzył:
Marta Dąbkowska-Wilczek
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 14:42
Data aktualizacji:
23.08.2013 11:49
Liczba wyświetleń:
3378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument