Nr 20/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  20/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 marca 2013 r.

 

w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny

 

Działając na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 września 2004 r., w sprawie gotowości obronnej państwa, Zarządzenia  Nr 64 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 2009 r., w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zarządzenia Nr 234 Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r., w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko – mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie stały dyżur w składzie:

1)     starsi dyżurni:

a)           Agnieszka Sułkowska

b)           Grażyna Giec

c)           Krzysztof Mazur

2)     dyżurni:

a)           Maria Skowasz-Spas

b)           Krzysztof Głodkowski

c)           Andrzej Biedulski.

§ 2

Zasadniczym celem stałego dyżuru jest:

1)     zapewnienie ciągłości  przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań operacyjnych, ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP;

2)     przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie decyzji i informacji kierownictwu UWM oraz organom nadrzędnym i współdziałającym,

3)     przyjmowanie i rozpowszechnianie sygnałów alarmowych w ramach powszechnego ostrzegania i alarmowania,

4) znajomość sposobów postępowania w przypadku zdarzeń losowych (niebezpieczeństw zagrażających życiu ludzi) na terenie Uczelni,

5)  powiadamianie określonych pracowników o obowiązku stawienia się w trybie alarmowym w określonych miejscach,

6)  informowanie na bieżąco członków Zespołu Kryzysowego o decyzjach Ministra Nauki i Szkolnictwa, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna,

7)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora dotyczących realizacji zadań obronnych.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 2 Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 11:11
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:48
Liczba wyświetleń:
3250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20organizacjastdynaczaszagrozenia.docx18.46 KB