Wersja strony Zarządzenie Nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury” z dnia 20 marzec, 2013 - 11:06

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 19/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 marca 2013 roku

 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Animacja kultury”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 roku, poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) oraz Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Animacja kultury”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.     Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 4500,00 zł.

6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią  a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Animacja kultury” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 11:06
Data aktualizacji:
11.10.2013 09:49
Liczba wyświetleń:
2378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz19studiapodypAnimacjakultury.doc30 KB