Nr 16/2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie procedur postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mauzrskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr  16/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 marca 2013 r.

 

w sprawie procedur postępowania w  stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2012. 572 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r., w sprawie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W związku z koniecznością zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa  oraz przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych, wprowadzam „Procedury postępowania w stanach gotowości obronnej państwa po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję Dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz użytkowników obiektów do  zapoznania z niniejszym Zarządzeniem podległych pracowników.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard  J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 10:49
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:00
Liczba wyświetleń:
2984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Zarządzenie 16 stopnie alarmowe102.5 KB
Zarz16procedpoststanygotobropanstopalarmowe.docx16.65 KB