Archiwum i Muzeum UWM

 

Archiwum i Muzeum UWM 
ul. Oczapowskiego 4; 10-719 Olsztyn
tel./fax +4889 523 39 39; tel.+4889 524 62 75;
 
 
Kierownik
mgr Danuta Kasparek
tel. 89 524-62-75
 
 
Z-ca kierownika
mgr Anna Wójcicka
tel. 89 523-47-04
 
 
Specjalista
Ryszard Kotewicz
tel. 89 523-39-89
 
Samodzielny referent
 
mgr Ewa Liminowicz
tel. 89 523-39-89
 
mgr Elżbieta Olszewska
tel. 89 523-42-03
 
mgr inż. Michał Ostrowski
tel. 89 523-39-61
 
Starszy referent

mgr inż. Natalia Andrulewicz
tel. 89 523-42-03
natalia.wilczewska@uwm.edu.pl
 
mgr Barbara Dąbkowska-Sówka
tel. 89 523-42-03

mgr Barbara Miśta
tel. 89 523-39-61
barbara.mista@uwm.edu.pl

 

Akty prawne powołujące Muzeum Uniwersyteckie:

2)  Zarządzenie Nr 23 Rektora UWM z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie: utworzenia Muzeum
     Uniwersyteckiego.
3)  Uchwała Nr 200 Senatu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4)  Uchwała Nr 136 Senatu UWM z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmian 
     organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum UWM.
5)  Zarządzenie Nr 12/2013 Rektora UWM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
     w Archiwum i Muzeum UWM.
 
Podstawy prawne działania Archiwum UWM
Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, 730) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Archiwum i Muzeum UWM
Wytworzył:
mgr Danuta Kasparek
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.08.2007
Data publikacji:
01.10.2007 09:25
Data aktualizacji:
02.09.2019 16:09
Liczba wyświetleń:
24780
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument