Archiwum i Muzeum UWM

 

Archiwum i Muzeum UWM 
ul. Oczapowskiego 4; 10-719 Olsztyn
tel./fax +4889 523 39 39; tel.+4889 524 62 75;
 
 
Kierownik
mgr Danuta Kasparek
tel. 89 524-62-75
 
 
Z-ca kierownika
mgr Anna Wójcicka
tel. 89 523-47-04
 
 
Specjalista
Ryszard Kotewicz
tel. 89 523-39-89
 
Samodzielny referent
mgr Elżbieta Olszewska
tel. 89 523-42-03
 
mgr inż. Michał Ostrowski
tel. 89 523-39-61
 
Starszy referent

mgr Barbara Dąbkowska-Sówka
tel. 89 523-42-03

                    mgr inż. Natalia Andrulewicz
                    tel. 89 523-42-03
                    natalia.wilczewska@uwm.edu.pl

 

Akty prawne powołujące Muzeum Uniwersyteckie:

2)  Zarządzenie Nr 23 Rektora UWM z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie: utworzenia Muzeum
     Uniwersyteckiego.
3)  Uchwała Nr 200 Senatu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4)  Uchwała Nr 136 Senatu UWM z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zaopiniowania zmian 
     organizacyjnych w jednostce ogólnouczelnianej Archiwum i Muzeum UWM.
5)  Zarządzenie Nr 12/2013 Rektora UWM z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian organizacyjnych
     w Archiwum i Muzeum UWM.
 
Podstawy prawne działania Archiwum UWM
Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2018, Nr 123, poz.217) i na podstawie ustaw regulujących pracę szkół wyższych „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ” (Dz.U. z 20 lipca 2018 r., poz.1668).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Archiwum i Muzeum UWM
Wytworzył:
mgr Danuta Kasparek
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.08.2007
Data publikacji:
01.10.2007 09:25
Data aktualizacji:
03.10.2018 13:58
Liczba wyświetleń:
20509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument