Wersje strony Nr 162 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.