Wersje strony Nr 158 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.