Nr 216 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo

 

 

UCHWAŁA Nr 216

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM do negocjacji w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Olsztynie na nieruchomości położone w Łęgajnach gm. Barczewo.

 
§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na przystąpienie do negocjacji w sprawie zamiany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Bartąskiej, oznaczonych w ewidencji jako działki 38/12; 34/17 (obręb 118 m. Olsztyn) oraz działki nr 2/19 (obręb 160 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 1.0360 ha, na nieruchomości gruntowe położne w obrębie Łęgajny gm. Barczewo oznaczone jako działki nr 171 i 183 o łącznej powierzchni 10.8811 ha - z uwzględnieniem rozliczenia finansowego pomiędzy stronami zamiany (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały).

 § 2

Podstawą do ustalenia ceny zamienianych nieruchomości będzie ich wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, natomiast powstałą różnicę uiści Strona zamiany.

 § 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do negocjacji i ustalenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale - po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo będących przedmiotem zamiany.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 12:28
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:47
Liczba wyświetleń:
3678
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument