Wersje strony Nr 217 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.