Nr 12/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr  12/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 lutego 2013 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli projektów europejskich

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     W celu weryfikacji prawidłowości postępowania przy realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej powołuje się Zespół ds. kontroli projektów europejskich, zwany dalej Zespołem, w składzie:

1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof.. UWM - Przewodniczący,

2)     prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,

3)     dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

4)     dr inż. Aleksander SOCHA,

5)     mgr Sławomira PIETRZYK,

6)     mgr Eliza POPŁAWSKA-JODKO,

7)     mgr Jadwiga WAJSZCZYK-NIEMIEC.

2.     Zespół przeprowadzi kontrolę zgodności projektów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej z obowiązującymi przepisami prawa.

3.     W trakcie prowadzenia kontroli członkowie Zespołu mają prawo żądać dostępu do wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu.

4.     Po zakończeniu czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu przedstawi Rektorowi sprawozdanie.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.02.2013
Data publikacji:
12.02.2013 09:25
Data aktualizacji:
11.10.2013 11:30
Liczba wyświetleń:
3344
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy12ZesKontrProjEurop.doc38 KB