Nr 215 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 215

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie przyznania Złotego i Srebrnego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 14 Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

§ 1

Za zasługi dla rozwoju Uniwersytetu oraz wieloletnią, zaangażowaną pracę naukowo-dydaktyczną i działalność na rzecz środowiska akademickiego

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

  • prof. zw. dr hab. Lubomir Baran, dr h. c., czł. koresp. PAN,
  • dr hab. Władysław Dąbrowski,
  • prof. dr hab. Stefan Florek,
  • dr hab. Barbara Golińska,
  • prof. dr hab. Marian Kozłowski,
  • prof. dr hab. Janusz Nowicki, czł. koresp. PAN.

§ 2

Za zasługi we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych, w szczególności za wspieranie działalności naukowej i statutowej Wydziału:

ZŁOTY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymuje:

  • prof. dr hab. Rudolf Michałek – Przewodniczący Komitetu Techniki Rolniczej PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, wieloletni członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,

SREBRNY LAUR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE otrzymują:

  • prof. dr hab. Andrzej Kwieciński – były Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie, wieloletni członek Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów,
  • prof. dr hab. Leszek Jan Powierża – Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Instytutu Inżynierii Mechanicznej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, Członek Prezydium Komitetu Techniki Rolniczej PAN, Członek Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 11:03
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:48
Liczba wyświetleń:
3709
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument