Nr 14/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 14/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 5 lutego 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska

 

Na podstawie § 17 ust. 3 i § 17 ust 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-057/12-00 zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.    Wprowadza się Regulamin Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego pt. „Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości”, realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.    Regulamin określa tryb i warunki realizacji programu stypendialnego dla kwalifikowanych uczestników i uczestniczek projektu pt. „ Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz kierownikowi projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.02.2013
Data publikacji:
11.02.2013 13:45
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:02
Liczba wyświetleń:
2243
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz14kierzamochronasro.pdf2.3 MB