Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

 

UCHWAŁA Nr 211

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 września 2007 roku

w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 1 ust. 11 uchwały Senatu Nr 127 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich stanowi się co następuje:

§ 1

W celu uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z prowadzeniem kierunków studiów na Wydziale Prawa i Administracji Senat wyraża zgodę na ponowne nawiązanie stosunku pracy z następującymi nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

1.       dr. hab. Andrzejem Kabatem, prof. UWM,

2.       dr. hab. Eugeniuszem Kędrą, prof. UWM.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 10:57
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
3463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument