Nr 103/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 103/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-060/ 12-00 zarządza się co następuje:

 § 1

1.    Wprowadza się Regulamin stypendialny „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.    Regulamin określa tryb i warunki realizacji programu stypendialnego dla kwalifikowanych uczestników i uczestniczek projektu „Inżynieria chemiczna i procesowa – perspektywiczne kształcenie specjalistów dla przetwórstwa żywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Nauki o Żywności oraz kierownikowi projektu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2013
Data publikacji:
18.01.2013 07:54
Data aktualizacji:
03.12.2013 12:08
Liczba wyświetleń:
3346
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZaldoZarz103z2012.pdf1.98 MB