Nr 4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 4/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 stycznia 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 7 oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz postanowień umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.02-00-056/ 12-00 zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.   Wprowadza się Regulamin stypendialny „Biotechnologia – kierunek z przyszłością”, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.   Regulamin określa tryb i warunki realizacji programu stypendialnego dla kwalifikowanych uczestników i uczestniczek projektu „Biotechnologia – kierunek z przyszłością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dziekanowi Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz kierownikowi projektu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2013
Data publikacji:
17.01.2013 14:42
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:10
Liczba wyświetleń:
2371
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz4.docx16.25 KB
Załącznik 272 KB
Załącznik 11013.97 KB
regulamin97.5 KB