Nr 3/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 3/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie  pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W regulaminie pracy Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 59/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 10 września 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 7 ust. 1 pierwsze zdanie w brzmieniu „Wniosek o wydanie opinii składa się w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej (oraz na nośniku CD) w języku polskim” zastępuje się zdaniem „Wniosek o wydanie opinii składa się w jednym egzemplarzu w formie pisemnej (oraz na nośniku CD) w języku polskim”,

2)   w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sekretarz – 1000,00zł.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.01.2013
Data publikacji:
16.01.2013 08:13
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:11
Liczba wyświetleń:
2336
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zmianyReg.KomisjiBioetycznej.doc34 KB