Biuro ds. Projektów Europejskich

Strona została usunięta dnia: 9 lipiec, 2015 - 13:26
 
Biuro ds. Projektów Europejskich
ul. R. Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn,
tel. +48 (89) 524 52 53, (89) 524 52 54, (89) 524 52 57,  524 52 62, 524 51 62
fax (89) 524 52 60
kod finansowy: 9115

 

Kierownik Biura ds. Projektów Zagranicznych

mgr Eliza Popławska–Jodko

tel. (89) 524 56 06, Tel. kom. 519 712 910,

e–mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

 

Radca prawny
mec. Marzenna Koziorowska
tel. (89) 523 41 41, e-mail: marzenna.koziorowska@uwm.edu.pl
 
Specjalista ds. kadr
lic. Małgorzata Pałczyńska
tel. (89) 523 41 41, e-mail: malgorzata.palczynska@uwm.edu.pl
 
Stanowisko ds. Zapewnienia Trwałości Projektów
mgr Maciej Kamiński 
tel. (89) 524 51 62, e-mail: maciej.kaminski@uwm.edu.pl
 
Obsługa admistracyjno-biurowa
mgr Marzena Selwent
tel. (89) 524 52 53, e-mail: marzena.selwent@uwm.edu.pl
 
Zespół ds. Projektów Edukacyjno-Szkoleniowych
mgr inż. Małgorzata Klimowska
tel. (89) 524 52 54, e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl
 
Zespół ds. Projektów Badawczych
mgr Marta Wangin
tel. (89) 524 51 62, e-mail: marta.wangin@uwm.edu.pl

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych
mgr Karolina Cieszyńska
tel. (89) 524 52 57, e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl
 
mgr Izabela Oktaba-Poniatowska
tel. (89) 524 52 64, e-mail: izabela.oktaba@uwm.edu.pl
 
mgr Małgorzata Olasek
tel. (89) 524 52 57, e-mail: malgorzata.olasek@uwm.edu.pl
 
mgr Helena Radomska
tel. (89) 524 52 64, e-mail: helena.radomska@uwm.edu.pl  
 

 Zespoły ds. realizacji projektów

  • Projekt pt. „Badania nad innowacyjnym lekiem o działaniu immunostymulacyjnym u zwierząt”
mgr Lidia Słowikowska – koordynator biura projektu
tel. (89) 524 52 62, e-mail: lidia.slowikowska@uwm.edu.pl
 

  • Projekt pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
mgr inż. Leszek Kośnik – kierownik projektu
tel. (89) 524 52 55, e-mail: leszek.kosnik@uwm.edu.pl
 
  • Projekt pt. „Budowa polskich stacji europejskiego interferometru radiowego LOFAR”
inż. Ewa Kaim – koordynator biura projektu
tel. (89) 523 38 36, e-mail: ewa.kaim@uwm.edu.pl
 
  • Projekt pt. „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na urządzenie do intensywnego pochłaniania CO2”
mgr Weronika Turolska – koordynator projektu         
(89) 524 51 64, e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl
 
  • Projekt pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”
Damian Bagiński
tel. (89) 524 51 64, e-mail: damian.baginski@uwm.edu.pl
 
mgr Bożena Bączek                           
(89) 524 51 86, e-mail: bozena.baczek@uwm.edu.pl
 
mgr Weronika Turolska                     
(89) 524 51 64, e-mail: weronika.turolska@uwm.edu.pl
 
mgr inż. Justyna Warmińska              
(89) 524 52 54, e-mail: justyna.warminska@uwm.edu.pl

 

Do zakresu działania Biura ds. Projektów Zagranicznych należy w szczególności:
1)  współudział w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów;
2)  nadzór nad prawidłowym, z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów, przygotowaniem,
     realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych;
3)  kontrola zgodności realizacji projektów z obowiązującymi przepisami i umowami,
4)  pomoc formalno-prawna w procesie aplikacji i realizacji projektów przez pracowników Uniwersytetu;
5)  monitoring projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników
     projektów z uwzględnieniem obowiązujących  przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów;
6)  podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji
     projektu;
7)  analiza wyników kontroli związanych z procesem przygotowania i realizacji projektów oraz opracowywanie
     na jej podstawie procedur umożliwiających uniknięcia błędów przy realizacji kolejnych projektów;
8)  udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów
     finansowanych z funduszy zagranicznych;
9)  prowadzenie rejestrów:
         a)  rozpoczęcia prac nad projektem,
         b)  umów o dofinansowanie projektu,
10) rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących dotyczących realizacji projektów oraz ich wstępna
      kontrola w zakresie kompletności i zachowania uprawnień do podpisywania dokumentów;
11) przedstawianie właściwym Prorektorom i Kanclerzowi  informacji złożonych wnioskach o dofinansowanie
      projektów oraz zawansowaniu prac nad ich realizacją;
12) przedstawianie bieżącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w projektach i zagrożeniach ich
      realizacji;
13) nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie
      przechowywania jej w jednostce realizującej projekt;
14) obsługa administracyjno-organizacyjna instytucji przeprowadzających kontrole projektów.
 
 
NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA:

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Zagranicznych
Wytworzył:
mgr Eliza Popławska–Jodko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.01.2013
Data publikacji:
15.01.2013 14:42
Data aktualizacji:
09.07.2015 13:26
Liczba wyświetleń:
14666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument