Nr 5/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 5/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia   14  stycznia 2013 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

1.   Likwiduje się Dział Obsługi Projektów Europejskich.

2.   Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Działu Obsługi Projektów Europejskich, w pełnych i niepełnych wymiarach czasu pracy, tworzących łącznie 22 etaty, z dniem 15 stycznia 2013 r. stają się pracownikami Biura  ds. Projektów Zagranicznych.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.01.2013
Data publikacji:
15.01.2013 14:13
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:09
Liczba wyświetleń:
2935
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DzObsProjEurop.doc33 KB