Decyzja Nr 82/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 82/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

w sprawie  powołania Komisji do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2016.

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję do spraw Własności Intelektualnej na kadencję 2012-2017 w następującym składzie:

1)  dr. hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM - Przewodniczący

2)  prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI – Zastępca Przewodniczącego

Członkowie:

3)  mgr inż. Wojciech SAMULOWSKI,

4)  inż. Izabella RANISZEWSKA,

5)  prof. dr hab. Władysław CHOJNOWSKI,

6)  dr hab. Robert WÓJCIK, prof. UWM,

7)  dr Marek SALAMONOWICZ.

 

§ 2

Zasady funkcjonowania Komisji do spraw Własności Intelektualnej określa Zarządzenie Nr 50/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lipca 2012 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.12.2012
Data publikacji:
08.01.2013 12:25
Data aktualizacji:
17.01.2013 10:33
Liczba wyświetleń:
2629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy82KomisjaWłasnIntelek.doc32.5 KB