Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 1/2013

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 91/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 10/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W § 1 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „13) dr inż. Piotr Srokosz - Wydział Nauk Technicznych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.01.2013
Data publikacji:
08.01.2013 12:14
Data aktualizacji:
11.10.2013 10:14
Liczba wyświetleń:
3120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz1zmZarz91.doc50 KB