Wersje strony Nr 108/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad odpłatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych będących własnością Uczelni

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.