Nr 105/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 105/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 908 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r. (ze zmianami)  oraz § 17 Uchwały Nr 909 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2013 r. (ze zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.    

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

28.01. - 11.02.2013 r.

2.    

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w kasie UWM)

do 11.02.2013 r.*

3.    

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.01. - 11.02.2013 r.

4.    

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

13.02.2013 r.

5.    

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.02.2013 r.

6.    

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

14.02. - 15.02.2013 r.

 

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.12.2012
Data publikacji:
21.12.2012 12:36
Data aktualizacji:
24.10.2013 10:20
Liczba wyświetleń:
2372
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz105harmnogrrekrutasrodrocz2013.doc41.5 KB