Nr 104 /2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 104 /2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia  14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zmiany Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się, co następuje:

§ 1 

Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
21.12.2012 12:33
Data aktualizacji:
22.10.2015 13:17
Liczba wyświetleń:
3830
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz104zminstrukcjkancela14.08.2012.doc32 KB
Załącznik do zarządzenia nr 104 JRWA1.03 MB