Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 80/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     W kadencji 2012-2016 stanowiska Prorektorów otrzymują następujące nazwy:

1)     Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,

2)     Prorektor ds. Kadr,

3)     Prorektor ds. Kształcenia,

4)     Prorektor ds. Nauki,

5)     Prorektor ds. Studenckich.

2.     Prorektorzy i Kanclerz, w zakresie swojego działania, określonego w decyzji o podziale kompetencji, podpisują wszystkie dokumenty, w tym w szczególności:

1)    umowy, porozumienia i pisma należące do wyłącznej kompetencji,

2)    dokumenty finansowe związane z zakresem działania,

3)    decyzje administracyjne wydawane, na podstawie odrębnych przepisów, przez Prorektora jako organ administracyjny,

4)    wnioski do Rektora lub Kanclerza w sprawach wynikających z pełnionego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi,

5)    inne dokumenty, w odniesieniu do których prawo ich podpisania wynika z odrębnych przepisów lub pełnomocnictw.

3.     W przypadkach spowodowanych nieobecnością Prorektora i pilnością sprawy, dokumenty, o których mowa w ust. 2, należące do kompetencji:

1)    Prorektora ds. Ekonomicznych i Rozwoju podpisuje Prorektor ds. Nauki, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Kształcenia,

2)    Prorektora ds. Kadr podpisuje Prorektor ds. Nauki, a w dalszej kolejności Prorektor  ds. Ekonomicznych i Rozwoju,

3)    Prorektora ds. Kształcenia podpisuje Prorektor ds. Studenckich, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Kadr,

4)    Prorektora ds. Nauki podpisuje Prorektor ds. Kadr, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju,

5)    Prorektora ds. Studenckich podpisuje Prorektor ds. Kształcenia, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju.

4.     Zasady zastępstw w sprawach należących do zakresu działania Kanclerza określa decyzja o podziale kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego Zastępców.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.06.2012
Data publikacji:
21.12.2012 12:26
Data aktualizacji:
21.12.2012 12:26
Liczba wyświetleń:
1742
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec80wsprzastProrekto.doc45.5 KB