Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 78/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym                  (j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 4 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się wydziałowe komisje dokonujące okresowych ocen nauczycieli akademickich w składzie:

1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

Przewodniczący - dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM

Członkowie:

1)        prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.,

2)        prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.,

3)        prof. dr hab. Danuta Strusińska,

4)        prof. dr hab. Zbigniew Jaworski,

5)        dr hab. Cezary Purwin, prof. UWM,

6)        dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz,

7)        dr inż. Rafał Winarski,

8)        prof. dr hab. Elżbieta Wilkiewicz-Wawro, prof. zw. – ZNP,

9)        prof. dr hab. Stanisław Milewski – NSZZ „S”,

10)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

11)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:

Przewodniczący – dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM

Członkowie:

1)       prof. dr hab. Maria Dynowska, prof. zw.,

2)       prof. dr hab. Czesław Hołdyński, prof. zw.,

3)       prof. dr hab. Krystyna Żółtowska, prof. zw.,

4)       prof. dr hab. Genowefa Kotwica,

5)       dr Dorota Juchno,

6)       dr Sylwia Lew,

7)       mgr inż. Dorota Filipiak – ZNP,

8)       dr Paweł Loro – NSZZ „S”,

9)       Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

10)    Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

3.  Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

Przewodniczący –dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM,

Członkowie:

1)           prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, prof. zw.,

2)           prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.,

3)           prof. dr hab. inż. Adam Łyszkowicz, prof. zw.,

4)           prof. dr hab. Andrzej Drożyner, prof. zw.,

5)           prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw.,

6)       prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw.,

7)       dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM,

8)       dr hab. inż. Waldemar Kamiński, prof. UWM,

9)       dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,

10)     dr inż. Kamil Kowalczyk,

11)     dr inż. Jan Kuryj,

12)     dr inż. Barbara Świątek – ZNP,

13)     dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWMNSZZ „S”,

14)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

15)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

4.  Wydział Humanistyczny:

Przewodniczący - dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM,

Członkowie:

1)   dr Renata Rozbicka,

2)   dr Krzysztof Łożyński,

3)   dr Jarosław Strycharski – ZNP,

4)   Przedstawiciel – NSZZ „S”,

5)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

6)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

Przewodniczący - prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, prof. zw.

Członkowie:

1)       prof. dr hab. Wojciech Budzyński, prof. zw.,

2)       prof. dr hab. Dolores Ciepielowska, prof. zw.,

3)       prof. dr hab. Lech Smoczyński, prof. zw.,

4)       dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM,

5)       dr hab. Magdalena Jastrzębska,

6)       dr inż. Kazimierz Warmiński,

7)       dr Marta Damszel,

8)       prof. dr hab. Brygida Wróblewska-Wierzbicka, prof. zw. – ZNP,

9)       dr hab. Sławomir Smólczyński – NSZZ „S”,

10)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

11)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

6.  Wydział Matematyki i Informatyki:

Przewodniczący - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM,

Członkowie:

1)       prof. dr hab. Aleksy Tralle prof. zw.,

2)       prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. zw.,

3)       prof. dr hab. Adam Doliwa,

4)       prof. dr hab. Witold Łukaszewicz, prof. zw.,

5)       dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM,

6)       dr Aleksandra Kiślak -Malinowska,

7)       dr Stanisław Drozda – przedstawiciel ZNP,

8)       mgr Krystyna Dublaszewska – obserwator ZNP, spoza Wydziału MiI

9)       dr Andrzej Czarnecki – NSZZ „S”,

10)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

11)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

7.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

Przewodniczący - prof. dr hab. wet. Andrzej Koncicki, prof. zw.,

Członkowie:

1)       prof. dr hab. wet. Maciej Gajęcki, prof. zw.,

2)       prof. dr hab. wet. Tomasz Janowski, prof. zw.,

3)       prof. dr hab. wet. Sławomir Zduńczyk, prof. zw.,

4)       prof. dr hab. wet.  Jerzy Kaleczyc,

5)       prof. dr hab. wet. Bogdan Lewczuk,

6)       dr hab. wet. Andrzej Pomianowski, prof. UWM,

7)       dr wet. Iwona Otrocka-Domagała,

8)       dr wet. Tomasz Maślanka,

9)       dr wet. Anna Spodniewska – ZNP,

10)    prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw. – NSZZ „S”,

11)    Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

12)    Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

8.  Wydział Nauk Ekonomicznych:

Przewodniczący - dr hab. Janusz Heller, prof. UWM,

Członkowie:

1)   prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.,

2)   prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.,

3)   dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM,

4)   dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM,

5)   dr Marek Garbowski,

6)   dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka,

7)   dr Jacek Michalak – ZNP,

8)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

9)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

9.  Wydział Nauk Medycznych:

Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, prof. zw.

Członkowie:

1)   prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski, prof. zw.,

2)   dr hab. n. med. Jerzy Gielecki, prof. UWM,

3)   dr hab. n. med. Tomasz Stompór, prof. UWM,

4)   dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM,

5)   dr n. med. Anna Żurada,

6)   dr n. med. Olga Bielan,

7)   dr wet. Anita Mikołajczyk – ZNP,

8)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

9)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

10.  Wydział Nauk Społecznych:

Przewodniczący - dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM,

Członkowie:

1)       prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta, prof. zw.,

2)       prof. dr hab. Józef Górniewicz, prof. zw.,

3)       dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM,

4)       dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM,

5)       dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,

6)       dr Marta Guziuk-Tkacz,

7)       dr Tomasz Bojarowicz,

8)       dr Monika Maciejewska – ZNP,

9)       dr inż. Andrzej Wołodźko – NSZZ „S”,

10)    Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

11)    Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

11.  Wydział Nauk Technicznych:

Przewodniczący - dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM,

Członkowie:

1)       dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM,

2)       dr hab. inż. Józef  Pelc prof. UWM,

3)       dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM,

4)       dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM,

5)       dr inż. Paweł Mikołajczak,

6)       dr inż. Barbara Deja,

7)       dr inż. Anna Sośnierz-Ogrodzińska – ZNP,

8)       dr inż. Jarosław Szuszkiewicz – NSZZ „S”,

9)        Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

10)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

12.  Wydział Nauki o Żywności:

Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusław Staniewski

Członkowie:

1)        prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, prof. zw.,

2)        prof. dr hab. Eulalia Borowska, prof. zw.,

3)        prof. dr hab. Marek Cierach, prof. zw.,

4)        prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. zw.,

5)        prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.,

6)        prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,

7)        prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek,

8)        prof. dr hab. Lidia Zander

9)        prof. dr hab. Ryszard Żywica,

10)     dr hab. Elżbieta Gujska, prof. UWM,

11)     dr inż. Lucyna Kłębukowska,

12)     dr hab. Iwona Konopka ,

13)     dr inż. Jarosław Kowalik,

14)     dr inż. Joanna Michalak,

15)     prof. dr hab. Katarzyna Majewska – ZNP,

16)     dr inż. Halina Ostoja – NSZZ „S”,

17)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

18)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

13.  Wydział Nauk o Środowisku:

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.,

Członkowie:

1)       prof. dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka,

2)       prof. dr hab. Roman Kujawa,

3)       dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM,

4)       dr hab. Marek Kruk, prof. UWM,

5)       dr hab. inż. Iwona Gołaś,

6)       dr inż. Katarzyna Bernat,

7)       dr inż. Jarosław Król,

8)       prof. dr hab. Zbigniew Endler, prof. zw. – ZNP,

9)       prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk – NSZZ „S”,

10)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

11)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

14.  Wydział Prawa i Administracji:

Przewodniczący - prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. zw.

Członkowie:

1)        prof. dr hab. Andrzej Misiuk, prof. zw.,

2)        prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. zw.,

3)        dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM,

4)        dr hab. Piotr Majer, prof. UWM,

5)        dr hab. Jarosław Moszczyński,

6)        dr Sebastian Bentkowski,

7)        dr Stanisław Bułajewski,

8)        dr Bogumił Pahl,

9)        dr Jakub Szczerbowski,

10)     dr Agnieszka Kowalska – ZNP,

11)     dr Jarosław Dobkowski – NSZZ „S”,

12)     Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

13)     Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

15.  Wydział Teologii:

Przewodniczący - ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM,

Członkowie:

1)   ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM,

2)   ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,

3)   dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM,

4)   ks. dr hab. Sławomir Ropiak,

5)   ks. dr Jan Guzowski,

6)   ks. dr Zdzisław Kieliszek,

7)   Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

8)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

16.Wydział Sztuki:

Przewodniczący - prof. szt. muz. Benedykt Błoński, prof. zw.,

Członkowie:

1)     dr hab. szt. Zygmunt Droński, prof. UWM,

2)     dr hab. szt. Janusz Połom, prof. UWM,

3)     dr hab. szt. Marek Szczęsny, prof. UWM,

4)     kw. IIº Marcin Wawruk, prof. UWM,

5)     prof. szt. muz. Artur Milian, prof. zw.,

6)     dr Jan Połowianiuk,

7)     dr Izydor Borys,

8)     mgr Joanna Bentkowska-Hlebowicz – ZNP,

9)     mgr Joanna Kotarska – NSZZ „S”

10)  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

17.Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane:

Przewodniczą Komisji w zależności od jednostki, której pracownicy są oceniani:

1)     prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej,

2)     prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. zw. – pracownicy SWFiS,

3)     dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – pracownicy SJO,

a)  mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska,

b) mgr Grzegorz Dubielski,

c)  mgr Anna Sobota,

d) mgr Piotr Matejuk,

e)  mgr Teresa Naróć – ZNP dla pracowników SJO,

f)   mgr Maria Piątczak – ZNP dla pracowników SWFiS,

g) dr Robert Podstawski – NSZZ „S”,

h) Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

i)   Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

§ 2

1.  Powołuje się Uczelnianą Komisję Oceniającą, w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. Grzegorz Białuński,

Członkowie:

1)           prof. dr hab. Janina Pogorzelska,

2)           prof. dr hab. Stanisław Okrasa, prof. zw.,

3)           prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. zw.,

4)           prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.,

5)           prof. dr hab. Jan Brzozowski, prof. zw.,

6)           prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski, prof. zw.,

7)           prof. dr hab. wet.  Andrzej Raś,

8)           prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. zw.,

9)           prof. dr hab. wet. Mariusz Majewski, prof. zw.,

10)        prof. dr hab. Elżbieta Łuczak, prof. zw.,

11)        prof. dr hab. inż. Krystyna Skibniewska,

12)        prof. dr hab. Lidia Wądołowska, prof. zw.,

13)        prof. dr hab. Paweł Brzuzan, prof. zw.,

14)        dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM,

15)        prof. szt. muz.  Józef Wojtkowiak,

16)        ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski, prof. zw.,

17)        dr inż. Cezary Czyżewski – ZNP,

18)        dr inż. Piotr Sołowiej – NSZZ”S”, 

19)        Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,

20)        Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

2.  Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje swych czynności każdorazowo przy udziale przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydziału (jednostek międzywydziałowych lub ogólno uczelnianych), jak niżej:

1)   Wydział Bioinżynierii:

a)      prof. dr hab. Danuta Michalik,

b)     prof. dr hab. Dariusz Mikulski,

c)      dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. UWM,

2)   Wydział Biologii i Biotechnologii:

a)      prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.,

b)   prof. dr hab. Stanisław Weidner, prof. zw.,

c)    dr hab. Anna Robak, prof. UWM,

d)   dr Magdalena Kucewicz,

3)   Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

a)    dr inż. Janusz Jasiński,

b)   dr inż. Krzysztof Bojarowski,

4)   Wydział Humanistyczny:

a)    dr hab. Mieczysław Jagłowski,prof. UWM,

b)   dr hab. Jan Gancewski

c)    dr Joanna Orzechowska,

5)   Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

a)    prof. dr hab. Józef Koc, prof. zw.,

b)   prof. dr hab. Maria Wanic, prof. zw.,

c)    dr hab. Mirosław Orzechowski,

d)   dr inż. Szymon Kobus,

6)   Wydział Matematyki i Informatyki:

a)    dr hab. Andrzej Orlicki, prof. UWM,

b)   dr Kazimierz Sienkiewicz,

c)    dr Halina Tańska

7)   Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

a)    prof. dr hab. wet. Barbara Przybylska -Gornowicz, prof. zw.

b)   dr hab. wet. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. UWM,

c)    dr hab. wet. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM,

d)   dr hab. wet. Przemysław Sobiech, prof. UWM,

8)   Wydział Nauk Ekonomicznych:

a)    dr hab. Marian Mroziewski,prof. UWM,

b)   dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM,

9)   Wydział Nauk Medycznych:

a)    dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk, prof. UWM,

b)   dr n. med. Joanna Białkowska,

c)    dr n. med. Tomasz Waśniewski

10) Wydział Nauk Społecznych:

a)      dr Alina Kalinowska,

b)     dr Anna Leszczyńska-Rejchert,

c)      dr Waldemar Tomaszewski.

11) Wydział Nauk Technicznych:

a)      dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. UWM,

b)     dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWM,

c)      dr hab. inż. Andrzej Jaskulski, prof. UWM,

d)     dr hab. inż. Grzegorz Zboiński, prof. UWM

12) Wydział Nauki o Żywności:

a)    prof. dr hab. Jerzy Szpendowski, prof. zw.,

b)   prof. dr hab. Katarzyna Majewska,

c)    dr hab. Jan Limanowski, prof. UWM,

d)   dr hab. Piotr Minkiewicz, prof. UWM.

13) Wydział Nauk o Środowisku:

a)    prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk,

b)   prof. dr hab. Teresa Własow,

c)    dr inż. Ewa Korzeniewska,

d)   dr inż. Bożena Jaworska,

14) Wydział Prawa i Administracji:

a)    dr Piotr Chlebowicz,

b)   dr Monika Kotowska,

c)    dr Jakub Zięty,

15) Wydział Teologii:

a)  ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM,

b)  ks. dr hab. Bogdan W. Matysiak, prof. UWM,

c)  ks. dr  Cezary Opalach.

16) Wydział Sztuki:

a)      dr hab. Roman Kuźniak,

b)     dr Violetta Kulikowska-Parkasiewicz

c)      dr  Renata Zimnicka-Prabucka

 

§ 3

Wymienione w niniejszej decyzji komisje powołuje się na okres bieżącej kadencji.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
20.12.2012 14:40
Data aktualizacji:
15.11.2013 07:49
Liczba wyświetleń:
5575
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy78KomisjeOcen20122016.doc102.5 KB