Decyzja Nr 79/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 79/2012

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie  powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2012/2013

 

§ 1

Na podstawie art. 199 ust. 4, art. 175 ust. 4 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuję na rok akademicki 2012/2013 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1.     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia,

2.     mgr inż. Justyna Borawska – Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów,

3.     mgr Grzegorz Zwierzchowski - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

4.     mgr Joanna Czerwińska – Wydział Biologii i Biotechnologii,

5.     mgr inż. Magdalena Mleczko – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

6.     mgr Michał Kowalski – Wydział Humanistyczny,

7.     mgr inż. Ilona Świtajska– Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

8.     lek. wet. Anna Kołodziejska-Sawerska – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

9.     mgr Tomasz Zając – Wydział Nauk Społecznych,

10.  mgr Damir Mogut - Wydział Nauki o Żywności,

11.  mgr Maciej Różyński – Wydział Nauk o Środowisku,

12.  mgr Ewelina Mączka – Wydział Teologii,

13.  mgr inż. Ewelina Kolankowska – Wydział Nauk Technicznych,

14.  mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia.

 

§ 3

1.  Przekazuję w roku akademickim 2012/2013 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 dotyczą rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji w sprawie przyznania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-2  i pkt 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
20.12.2012 14:26
Data aktualizacji:
20.12.2012 14:26
Liczba wyświetleń:
2055
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy79powoUOKSDOKTORANCI.doc32 KB