Decyzja Nr 81/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 81/2012
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 grudnia 2012 roku
 
w sprawie  powołania Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu  Technologii na kadencję 2012-2017
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Radę Nadzorującą Centrum Innowacji i Transferu Technologii na kadencję 2012-2017
w następującym składzie:
1)    dr. hab. Krzysztof BRYL, prof. UWM,
2)    dr. hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
3)    prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,
4)    prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
5)    dr hab. Andrzej PIĘTAK, prof. UWM,
6)    dr Bogusław PIEROŻYŃSKI,
7)    dr hab. Zofia RZEPECKA, prof. UWM,
8)    dr Marek SALAMONOWICZ.
 
§ 2
W posiedzeniach Rady, o której mowa w § 1, uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele uczelnianych związków zawodowych w następującym składzie:
1)   prof. dr hab. Marek CIERACH – NSZZ „Solidarność”,
2)   dr inż. Jan STABRYŁA – ZNP.
 
§ 3
W posiedzeniach Rady, o której mowa w § 1, mogą uczestniczyć z głosem doradczym po jednym przedstawicielu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Samorządu Doktorantów.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2012
Data publikacji:
20.12.2012 14:13
Data aktualizacji:
11.12.2018 12:12
Liczba wyświetleń:
2048
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Decy81RadaNadzoCIiTT.doc28.5 KB