Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

 

Zarządzenie Nr 28
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2007 roku 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

Na podstawie § 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 217 Senatu UWM z dnia 21 września 2007 roku stanowi się co następuje.

§ 1

Z dniem 1 października 2007 roku wprowadza się następujące zmiany organizacyjne w strukturze Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki:

1.      likwiduje się Zakład Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego;

2.      tworzy się Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.09.2007
Data publikacji:
28.09.2007 08:48
Data aktualizacji:
13.11.2007 08:09
Liczba wyświetleń:
2601
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument